משפט פלילי

Haaretz eng logo

Yoram Rabin, Raping the Law, Haaretz, p.6, 27 Dec 2011

Yoram Rabin, "Raping the Law", Haaretz, p.6, 27 Dec 2011.

Read the article

התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?

הדר דנציג-רוזנברג, יורם רבין ויריב נבון "התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?" דין ודברים ו(1) 201 (2011).

התסמונת הפוסט-טראומטית כטענת הגנה במשפט הפלילי

יורם רבין, יונתן לבני "פוסט טראומה כטענת הגנה במשפט פלילי" דין ודברים ה(1) 205 (2010).

השגיאה של קצב

יורם רבין "השגיאה של קצב" ידיעות אחרונות (אפריל 2008).

עבירת הגניבה בעולם משתנה

השתלמות פרקליטים של משרד המשפטים, שנערכה ביום 21 בנובמבר 2002.