משפט פלילי

ohio

Disparities between Jews and Arabs in the Israeli Criminal Justice System

Giora Rahav, Yoram Rabin & Eppi Yuchtman-Yaar, Disparities between Jews and Arabs in the Israeli Criminal Justice System,13 Ohio State Journal of Criminal Law 233 (2015).

עונש המאסר – תכליות, מגמות והלכות

יניב ואקי, רותי קמיני ויורם רבין "עונש המאסר – תכליות, מגמות והלכות" הפרקליט נג 1 (2014).

Hapraklit

ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי

יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014).

משפט ועסקים

הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא

יניב ואקי ויורם רבין "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא" הפרקליט נב 413 (2013).

Hapraklit

עבירות תג מחיר כ"עבירות שנאה"

הרצאה שניתנה בבית התפוצות בערב עיון "תג מחיר ותורת המלך – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" ביום 16 בספטמבר 2013. יום העיון נערך על-ידי הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים.