הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל

יורם רבין "הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 567 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

הזכויות החברתיות – רעיון שהגיע זמנו

יורם רבין ויובל שני "הזכויות החברתיות – רעיון שהגיע זמנו" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 11 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

זכויות חברתיות מהספרה הדיונית

יורם רבין "זכויות חברתיות מהספרה הדיונית" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 765 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

החוקה החיה – החוקה האמריקנית בין עבר להווה

יורם רבין "החוקה החיה – החוקה האמריקנית בין עבר להווה" המשפט ח 727 (2003).

בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד

יורם רבין וקרן מיידר "בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד" המשפט ח 541 (2003).

האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי

יורם רבין ומיכל לוצקי-ארד "האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי" המשפט ז 505 (2002).

זכות הגישה לערכאות – מזכות רגילה לזכות חוקתית

יורם רבין "זכות הגישה לערכאות – מזכות רגילה לזכות חוקתית" המשפט ה 217 (2001).

הזכות לייצוג וסיוע משפטי בהליך אזרחי

יורם רבין "הזכות לייצוג וסיוע משפטי בהליך אזרחי" המשפט ו 225 (2001).