מאמרי דעה בעברית

הכנסת אורחים? הכנסת אויבים

יורם רבין ״הכנסת אורחים? הכנסת אויבים״ עורך הדין, כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל (אוקטובר 2011).

על יעילות ודעות קדומות

יורם רבין "על יעילות ודעות קדומות" ספר היובל 50 שנות לשכה 1961-2011 (2011).

השגיאה של קצב

יורם רבין "השגיאה של קצב" ידיעות אחרונות (אפריל 2008).

לא בגלל פרידמן

יורם רבין "לא בגלל פרידמן" מעריב (מרץ 2007).