מאמרי דעה בעברית

“חייל לבן מכה חייל שחור” – על המניע הגזעני בדיני עונשין

יורם רבין ויניב ואקי “חייל לבן מכה חייל שחור – על המניע הגזעני בדיני העונשין” הלשכה – בטאון לשכת עורכי הדין (פברואר 2015). 

הכנסת אורחים? הכנסת אויבים

יורם רבין ״הכנסת אורחים? הכנסת אויבים״ עורך הדין, כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל (אוקטובר 2011).