מאמרים בעברית

ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי

יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014).

משפט ועסקים

זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב

ליאב אורגד ויורם רבין "זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב" מחקרי משפט כט (2014).

הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא

יניב ואקי ויורם רבין "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא" הפרקליט נב 413 (2013).

Hapraklit

על הזכות לחינוך מן הבית

יורם רבין ונוריאל אור "על הזכות לחינוך מן הבית" משפט ועסקים יד 803 (2012).

משפט ועסקים

הזכות לחינוך והחובה לחנך

יורם רבין "הזכות לחינוך והחובה לחנך" פרשת השבוע – דברים 94 (אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים, 2012).

התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?

הדר דנציג-רוזנברג, יורם רבין ויריב נבון "התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?" דין ודברים ו(1) 201 (2011).

התסמונת הפוסט-טראומטית כטענת הגנה במשפט הפלילי

יורם רבין, יונתן לבני "פוסט טראומה כטענת הגנה במשפט פלילי" דין ודברים ה(1) 205 (2010).

הזכות החוקתית לקבל מידע

יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דליה דורנר 463 (דורית ביניש, שולמית אלמוג ויעד רותם, עורכים, 2009).

שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?

יורם רבין ורועי פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?" המשפט יא 625 (2007).

הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך

יורם רבין ותמיר שאנן "הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך" הפרקליט מט 257 (2006).

Hapraklit