הזכות לחינוך

Israel yearbook on hubman rights

Homeschooling in the U.S. and ​Its​ Lesson for Israel

Arnon Gutfeld & Yoram Rabin, Homeschooling in the U.S. and ​Its​ Lesson for Israel, 47 Israel Yearbook on Human Rights 175 (2017).

Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

The Right to Education

Yoram Rabin & Matan A. Gutman, The Right to Education, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum editors, Oxford University Press, 2017).

חנוך לנער על-פי דרכנו

יורם רבין "חנוך לנער לפי דרכנו" המשפט ברשת: זכויות האדם, מבזקי הארות פסיקה 49, עמ' 5 (נובמבר 2015).

emil zola

על הזכות לחינוך מן הבית

יורם רבין ונוריאל אור "על הזכות לחינוך מן הבית" משפט ועסקים יד 803 (2012).

משפט ועסקים

הזכות לחינוך והחובה לחנך

יורם רבין "הזכות לחינוך והחובה לחנך" פרשת השבוע – דברים 94 (אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים, 2012).

20 שנה למהפיכת המכללות בהשכלה הגבוהה מהתוכנית 'עושים סדר חדש' בערוץ 23 מיום 27/03/2011.

 
כאן11

הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך

יורם רבין ותמיר שאנן "הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך" הפרקליט מט 257 (2006).

Hapraklit

הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל

יורם רבין "הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 567 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

הזכות לחינוך

יורם רבין "הזכות לחינוך" הארץ (יוני 2003).

בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד

יורם רבין וקרן מיידר "בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד" המשפט ח 541 (2003).