הזכות לחינוך והחובה לחנך

יורם רבין "הזכות לחינוך והחובה לחנך" פרשת השבוע – דברים 94 (אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים, 2012).

התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?

הדר דנציג-רוזנברג, יורם רבין ויריב נבון "התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?" דין ודברים ו(1) 201 (2011).

התסמונת הפוסט-טראומטית כטענת הגנה במשפט הפלילי

יורם רבין, יונתן לבני "פוסט טראומה כטענת הגנה במשפט פלילי" דין ודברים ה(1) 205 (2010).

הזכות החוקתית לקבל מידע

יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דליה דורנר 463 (דורית ביניש, שולמית אלמוג ויעד רותם, עורכים, 2009).

שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?

יורם רבין ורועי פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?" המשפט יא 625 (2007).

הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך

יורם רבין ותמיר שאנן "הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך" הפרקליט מט 257 (2006).

Hapraklit

העברת ריבונות בשטחים מאוכלסים מישראל למדינה פלסטינית: נקודת מבטו של המשפט הבינלאומי

ליאב אורגד, יורם רבין ורועי פלד "העברת ריבונות בשטחים מאוכלסים מישראל למדינה פלסטינית: נקודת מבטו של המשפט הבינלאומי" משפט וממשל י 187 (2006).

העדפה מתקנת בארצות-הברית: עלייתה, ירידתה ועלייתה?

יורם רבין "העדפה מתקנת בארצות-הברית עלייתה, ירידתה ועלייתה?" העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל (ענת מאור עורכת, 2005).