התסמונת הפוסט-טראומטית כטענת הגנה במשפט הפלילי

יורם רבין, יונתן לבני "פוסט טראומה כטענת הגנה במשפט פלילי" דין ודברים ה(1) 205 (2010).

כתיבת תגובה