העדפה מתקנת בארצות-הברית: עלייתה, ירידתה ועלייתה?

יורם רבין "העדפה מתקנת בארצות-הברית עלייתה, ירידתה ועלייתה?" העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל (ענת מאור עורכת, 2005).

כתיבת תגובה