הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל

יורם רבין "הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 567 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

כתיבת תגובה