התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?

הדר דנציג-רוזנברג, יורם רבין ויריב נבון "התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?" דין ודברים ו(1) 201 (2011).

כתיבת תגובה