יורם רבין "חנוך לנער לפי דרכנו" המשפט ברשת: זכויות האדם מבזקי הארות פסיקה 49, בעמ' 5 (נובמבר 2015).

יורם רבין "חנוך לנער לפי דרכנו" המשפט ברשת: זכויות האדם מבזקי הארות פסיקה 49, בעמ' 5 (נובמבר 2015).

"חשיבותה המיוחדת של הזכות לחינוך נובעת ממקומו של החינוך כערך חיוני למימוש זכויות האדם כפרט, ולמיצוי אישיותו, יכולותיו וכישרונותיו במסגרת האוטונומיה האישית הנתונה לו; החינוך נותן בידי הפרט כוחות התמודדות במאבקי החיים והקיום, ומקנה לו שוויון הזדמנויות בהכשרתו לעתיד. מימוש הזכות לחינוך נועד להשיג גם תכליות חברתיות. הוא מהווה החוליה המקשרת בין מגזרי החברה השונים, ויוצר גשר חיוני לקיום הרמוניה חברתית, שבלעדיה לא ייתכנו קיומם של עם וחברה; החינוך הוא אמצעי חשוב לקידום ערכים דמוקרטיים חופשיים, ולקיום חיי חברה תקינים".

לקריאת המאמר המלא