יורם רבין ויניב ואקי "חייל לבן מכה חייל שחור – על המניע הגזעני בדיני עונשין" הלשכה, גיליון 103, עמ' 40 (פברואר 2015).

יורם רבין ויניב ואקי "חייל לבן מכה חייל שחור – על המניע הגזעני בדיני עונשין" הלשכה, גיליון 103, עמ' 40 (פברואר 2015).