יורם רבין "העדפה מתקנת בארצות-הברית: עלייתה וירידתה! ועלייתה?" (ענת מאור עורכת, 2005).

יורם רבין "העדפה מתקנת בארצות-הברית: עלייתה וירידתה! ועלייתה?" (ענת מאור עורכת, 2005).

 עמדתו של המשפט האמריקאי ביחס לדוקטרינת "ההעדפה המתקנת" מעוררת עניין משני טעמים עיקריים: ארה"ב – בשל חוקתה הוותיקה ובשל היותה מעצמת העל היחידה בזירה הבינ"ל – השנייה – בשל לידתה של הדוקטרינה בארה"ב.

לקריאת המאמר המלא