יורם רבין "הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 567 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

יורם רבין "הזכות לקבל חינוך – מעמדה והיקפה בישראל" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל 567 (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

אין חולק על חשיבותו של החינוך ועל השפעתו הרבה בכל תחומי החיים,חרף זאת, המשפט הישראלי אינו משופע במחקרים בנושא הזכות לחינוך, חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והאפשרות להכיר בזכויות אדם חוקתית בדרך של פרשנות חוק היסוד והביאו עמן שינוי במעמד של זכויות האדם.

לקריאת המאמר המלא