הדר דנציג-רוזנברג, יורם רבין, יריב נבון "התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?" דין ודברים ו(1) 201 (2011)

הדר דנציג-רוזנברג, יורם רבין, יריב נבון "התפתחויות במשפט הפלילי: חקיקה ושיפוט – סתירה או השלמה?" דין ודברים ו(1) 201 (2011)

רשימה זו סוקרת את ההתפתחויות במשפט הפלילי בשנת המשפט תש"ע תוך בחינת פועלו של המחוקק מול פועלם של בתי המשפט. הרשימה מצביעה על שתי מגמות כלליות בולטות המאפיינות את השנים האחרונות ובכלל.

לקריאת המאמר המלא