יורם רבין - צוות האתר

פרשת Marbury v. Madison והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי

ארנון גוטפלד ויורם רבין “גבולות כוחו של בית המשפט: פרשת Marbury v. Madison והשתקפותה במשפט החוקתי הישראלי” ספר אדמונד לוי 75 (עורך אוהד גורדון, 2017).

Edmond levi

הצעת חוק להגבלת סמכויות מבקר המדינה, גלי צה”ל, דקל סגל, 16 נובמבר 2017

GLZ
Israel yearbook on hubman rights

Homeschooling in the U.S. and ​Its​ Lesson for Israel

Arnon Gutfeld & Yoram Rabin, Homeschooling in the U.S. and ​Its​ Lesson for Israel, 47 Israel Yearbook on Human Rights 175 (2017).

Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

The Right to Education

Yoram Rabin & Matan A. Gutman, The Right to Education, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum editors, Oxford University Press, 2017).

על הבדלי הענישה בין נאשמים יהודים לערבים

פרופ’ גיורא רהב, פרופ’ אפי יער ופרופ’ יורם רבין “על הבדלי הענישה בין נאשמים יהודים לערבים” הפרקליט נד 3 (2016).

Hapraklit
Israel yearbook on hubman rights

Marbury v. Madison and its Manifestations in the Israel Constitutional Revolution

Arnon Gutfeld & Yoram Rabin, The Judicial Review Controversy: Marbury v. Madison and its Manifestations in the Israel Constitutional Revolution, 45 Israel Yearbook on Human Rights 191 (2015)

נתניהו נגד ניגוד עניינים

נתניהו נגד ניגוד עניינים. פרופ’ יורם רבין בעיתון הארץ, 27 בינואר, 2016.

לקריאת הכתבה באתר הארץ

נתניהו דרש מיועץ מבקר המדינה לעזוב את השימוע על ביביטורס בעקבות קשריו עם דרוקר

נתניהו דרש מיועץ מבקר המדינה לעזוב את השימוע על ביביטורס בעקבות קשריו עם דרוקר. פרופ’ יורם רבין בעיתון הארץ, 22 בינואר, 2016. 

ארבעה דיקנים של פקולטות למשפטים תוקפים את כוונת שרת המשפטים להאריך את תקופת ההתמחות בשנתיים

ארבעה דיקנים של פקולטות למשפטים תוקפים את כוונת שרת המשפטים להאריך את תקופת ההתמחות בשנתיים. פרו’ יורם רבין בגלובס, 15 בינואר, 2016.

לקריאת הכתבה באתר גלובס

GLOBES

האחריות הפלילית בגין המתת עובר

יורם רבין ויניב ואקי “האחריות הפלילית בגין המתת עובר” משפט מפתח – כתב העת של פרקליטות המדינה 150 (דצמבר 2015).