משפט חוקתי

הקורס במשפט חוקתי עוסק בנושאים הבאים: (1) מסמכי היסוד של ישראל: הכרזת העצמאות והחוק; (2) עקרונות היסוד: עקרון הפרדת הרשויות; עקרון שלטון החוק; מדינת ישראל כמדינה יהודית; מעמדו של המיעוט הערבי; (3) הרשות המחוקקת (4) הרשות המבצעת; (5) נשיא המדינה; (6) רכישת אזרחות ואיבודה; (7) זכויות האדם.

justice

כתיבת תגובה