משפט מנהלי

הקורס במשפט מנהלי עוסק בנושאים הכלליים הבאים: מבוא למשפט מנהלי; חוקיות המנהל ודרישת הסמכות; עצמאות שיקול הדעת; החובה להפעיל שיקול דעת; תקינות ההחלטה המנהלית מבחינת ההליך; תקינות ההחלטה המנהלית מבחינת המהות (פגמים בשיקול הדעת); תוצאות הפגם המנהלי (נפסדות, בטלות ובטלות יחסית); הרשות המנהלית במשפט הפרטי; פיקוח שיפוטי.

Administrative law

כתיבת תגובה