עבירת הגניבה בעולם משתנה

השתלמות פרקליטים של משרד המשפטים, שנערכה ביום 21 בנובמבר 2002.

כתיבת תגובה