סמינריון: סוגיות בדיני עונשין ודרכי ענישה

סמינריון זה עוסק בחלק המקדמי והכללי של חוק העונשין, תשל"ז-1977, והשפעתו על עיצובן של העבירות בחוק העונשין ובחוקים עונשיים נוספים. באופן פרטני, הסמינריון יעסוק בנוסחת האחריות הפלילית (לאחר תיקון 39 לחוק העונשין), בדרכי הענישה (לאחר תיקון 113 לחוק העונשין), בעבירות השונות ופרשנותן.

כתיבת תגובה