סמינריון: זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

במסגרת "המהפיכה החוקתית" הועלו על נס זכויות האדם האזרחיות-הפוליטיות (זכויות קלאסיות מדור ראשון) ונזנחו זכויות האדם הכלכליות, החברתיות והתרבותיות (זכויות הדור שני). בעקבות כך ספגו הכנסת ובית-המשפט העליון ביקורת קשה, וקול הביקורת לא שכך. בציבור הרחב ובחוגי האקדמיה הולך וגובר קולם של אלה הסבורים, כי גישה זו אינה מוצדקת והיא משקפת למעשה את תפיסת העולם של השכבות המבוססות בישראל תוך התנכרות מחלקי הציבור של השכבות החלשות, שאינם מיוצגים בצמתי ההכרעה (כגון: שופטים, חברי-כנסת מבין אלה המכהנים בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, או נציגים בכירים של עולם התקשורת). גורמים שונים בחברה הישראלית (כגון הלובי החברתי) לרבות משפטנים מסרבים להשלים עם המצב ומבקשים לשנותו. הסמינריון מבקש להתרכז בניתוח הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות בישראל מתוך נקודת מבט אוהדת, וזאת מבלי להתעלם משלל הבעיות אותן מעוררות זכויות אלו.

כתיבת תגובה