האחריות הפלילית בגין המתת עובר

יורם רבין ויניב ואקי "האחריות הפלילית בגין המתת עובר" משפט מפתח – כתב העת של פרקליטות המדינה 150 (דצמבר 2015).

חנוך לנער על-פי דרכנו

יורם רבין "חנוך לנער לפי דרכנו" המשפט ברשת: זכויות האדם, מבזקי הארות פסיקה 49, עמ' 5 (נובמבר 2015).

emil zola

חוקיותו של צייד עברייני מין פרטי ברשת

יורם רבין "חוקיותו של צייד עברייני מין פרטי ברשת" משפט מפתח – כתב העת של פרקליטות המדינה 7 (ספטמבר 2014).

משפט מפתח

עונש המאסר – תכליות, מגמות והלכות

יניב ואקי, רותי קמיני ויורם רבין "עונש המאסר – תכליות, מגמות והלכות" הפרקליט נג 1 (2014).

Hapraklit

ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי

יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014).

משפט ועסקים

זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב

ליאב אורגד ויורם רבין "זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב" מחקרי משפט כט (2014).

הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא

יניב ואקי ויורם רבין "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא" הפרקליט נב 413 (2013).

Hapraklit

על הזכות לחינוך מן הבית

יורם רבין ונוריאל אור "על הזכות לחינוך מן הבית" משפט ועסקים יד 803 (2012).

משפט ועסקים