כתב עת "המשפט"

"המשפט" הוא כתב עת אקדמי לענייני משפט היוצא לאור על-ידי בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי המכללה למינהל. הגיליון הראשון של "המשפט" הופיע בפברואר 1992, זמן קצר לאחר פתיחת בית הספר למשפטים, ומאז הוא יוצא לאור פעמיים בשנה.

יורם רבין ערך את גיליון מס' 20 שראה אור בשנת 2005.

כתיבת תגובה