הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא

יניב ואקי ויורם רבין "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד לבוא" הפרקליט נב 413 (2013).

Hapraklit

כתיבת תגובה