יורם רבין, ראיון על הספר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל, רדיו כל השלום, 29 מרץ 2006

כתיבת תגובה