שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?

יורם רבין ורועי פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?" המשפט יא 625 (2007).

כתיבת תגובה