הזכות החוקתית לקבל מידע

יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דליה דורנר 463 (דורית ביניש, שולמית אלמוג ויעד רותם, עורכים, 2009).

כתיבת תגובה