האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי

יורם רבין ומיכל לוצקי-ארד "האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי" המשפט ז 505 (2002).

כתיבת תגובה