הזכות לחינוך והחובה לחנך

יורם רבין "הזכות לחינוך והחובה לחנך" פרשת השבוע – דברים 94 (אביעד הכהן ומיכאל ויגודה עורכים, 2012).

כתיבת תגובה