ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי

יורם רבין ויניב ואקי "ההגנה על חייו של העובר במשפט הפלילי" משפט ועסקים יט (2014).

משפט ועסקים

כתיבת תגובה