"הפערים בחברה הישראלית בלתי נסבלים"

ראיון אישי, גלובוס, מיום 15 אפריל 2011

GLOBES

כתיבת תגובה