דברים על הסרט שיקגו

הרצאה שניתנה במסגרת "קמפוסינימה", בבית-הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למנהל, ביום 27 במאי 2004.

כתיבת תגובה