נתניהו דרש מיועץ מבקר המדינה לעזוב את השימוע על ביביטורס בעקבות קשריו עם דרוקר

נתניהו דרש מיועץ מבקר המדינה לעזוב את השימוע על ביביטורס בעקבות קשריו עם דרוקר. פרופ' יורם רבין בעיתון הארץ, 22 בינואר, 2016. 

כתיבת תגובה