פרופ' גיורא רהב, פרופ' אפי יער ופרופ' יורם רבין "על הבדלי הענישה בין נאשמים יהודים לערבים" הפרקליט נד 3 (2016).

פרופ' גיורא רהב, פרופ' אפי יער ופרופ' יורם רבין "על הבדלי הענישה בין נאשמים יהודים לערבים" הפרקליט נד 3 (2016).

השוויון הוא ערך אוניברסאלי, ומבחינה עיונית אין כמעט צורך להצדיקו. בישראל הזכות לשוויון וחובת המדינה הנובעת ממנה שלא להפלות, נגזרות מ"הזכות לכבוד" שבחוק – יסוד: כבוד האדם וחירותו. לפיכך נקבע בפסיקת בית המשפט העליון כי הזכות לשוויון היא כיום זכות בעלת מעמד חוקתי על- חוקי.