עבירת הגניבה בעולם משתנה

עבירת הגניבה בעולם משתנה

מכל העבירות העוסקות בהגנה על האינטרסים הקנייניים של הזולת, עבירת הגניבה היא העתיקה ביותר.
גרעינה של עבירת הגניבה לא השתנה במהלך שנים רבות, והוא סב על נטילת רכוש המוחזק בידי אחר ללא הסכמתו מתוך כוונה לשלול אותו ממנו שלילת קבע (צמיתות).

לקריאת ההרצאה המלאה