ליאב אורגד ויורם רבין "זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב" מחקרי משפט כט 469 (2014)

ליאב אורגד ויורם רבין "זכות הגישה לערכאות של נתיני אויב" מחקרי משפט כט 469 (2014)

מאמר זה דן בזכותם של נתיני אויב לפנות לערכאות משפטיות בישראל, בדגש על תביעות נזיקין. חלקו הראשון של המאמר מציג את טיבה של זכות הגישה לערכאות, את מעמדה הנורמטיבי ואת ההצדקות העיוניות העומדות בבסיבה.חלקו השני מתמקד בזכות הגישה לערכאות של נתיני אויב ומציג את הכלל במשפט ההשוואתי ובמשפט הבינ"ל.

להמשך קריאה: