יורם רבין, ראיון על הספר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל, רדיו כל השלום, 29 מרץ 2006.

יורם רבין, ראיון על הספר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל, רדיו כל השלום, 29 מרץ 2006.