יורם רבין "על יעילות ודעות קדומות", ספר היובל – 50 שנות לשכה 1961 – 2011 (2011)

יורם רבין "על יעילות ודעות קדומות", ספר היובל – 50 שנות לשכה 1961 – 2011 (2011)

לפני שנים רבות זכיתי לשמש מתמחה אישי של אחד מוותיקי המקצוע,עו"ד יובל לוי.פרופ' לוי , שהליכותיו כשל ג'נטלמן בריטי,לא נהג לפתוח את לבו בפני מתמחיו באמירות אישיות, אך באחד מן הימים, בעת נסיעה לבית המשפט העליון, זכיתי לשמוע ממנו אמירה מן הלב.

לחצו להורדת המסמך (PDF)