יורם רבין "לא בגלל פרידמן", מעריב, מדור דעות, 26 למרץ 2007.

יורם רבין "לא בגלל פרידמן", מעריב, מדור דעות, 26 למרץ 2007.

דוד בן גוריון בשיתוף המפלגות הדתיות,היה אביו מולידו של חוק שיפוט-בתי-דין-רבניים,אשר קבע כי: "נישואים וגירושין של יהודים בישראל ייערכו על פי דין תורה". אכן,המצב הנוכחי בתחום דיני האישות , שהוא פרי חקיקה זו בעיקר,טומן בחובו בעיות קשות, בייחוד בקשר לזכויות נשים ולזכות חופש מדת.

fridman