יורם רבין – חקיקה המגבילה את בית המשפט העליון, רשת ב', "הכל דיבורים", 20 אוקטובר 2013

יורם רבין – חקיקה המגבילה את בית המשפט העליון, רשת ב', "הכל דיבורים", 20 אוקטובר 2013