יורם רבין – חמש עשרה שנה לחוק חופש המידע, גלי צה'ל, מה בוער עם רזי ברקאי – 21 מאי 2013

יורם רבין – חמש עשרה שנה לחוק חופש המידע, גלי צה'ל, מה בוער עם רזי ברקאי – 21 מאי 2013