יורם רבין "זכות הגישה לערכאות – מזכות רגילה לזכות חוקתית" המשפט ה 217 (2001).

יורם רבין "זכות הגישה לערכאות – מזכות רגילה לזכות חוקתית" המשפט ה 217 (2001).

"זכות הגישה לערכאות" במובנה הרחב הנה זכותו של האדם לפנות אל בית המשפט ולקבל סעד ללא סירוב ללא עיכוב וללא משוא פנים. שלא כמו זכויות יסודיות אחרות, כגון: חופש הביטוי, חופש העיסוק, הזכות לקניין והזכות לפרטיות, לא זכתה "זכות הגישה לערכאות", על אף חשיבותה הרבה לכל התייחסות מחקרית מעמיקה בטרם חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

לקריאת המאמר המלא