יורם רבין "זכויות חברתיות מהספירה הדיונית" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

יורם רבין "זכויות חברתיות מהספירה הדיונית" זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני עורכים, 2004).

ברשימה זו אנסה לטעון שזכויות דיוניות מסויימות שסווגו עד כה כשייכות למשפחת הזכויות האזרחיות-הפוליטיות,ראויות לסיווג מחודש גם כזכויות חברתיות. לאחר מכן אנסה להצביע על התפתחותן של זכויות אלה כזכויות חברתיות במשפט הישראלי בשנים האחרונות.

לקריאת המאמר המלא