יורם רבין ותמיר שאנן "הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך" הפרקליט מט(1) 257 (2006).

יורם רבין ותמיר שאנן "הסמכות העניינית בעתירות בענייני חינוך" הפרקליט מט(1) 257 (2006).

בשנים האחרונות מסתמנת עלייה חדה בהיקף ההתדיינויות בנושאי חינוך, הטעמים לכך שונים ומגוונים,נראה כי אין חדש בקביעה שלפיה: "החינוך הוא מכשיר חברתי אשר לא ניתן להפריז בחשיבותו,הוא מהווה יסוד הכרחי למימושו העצמי של כל אדם.

לקריאת המאמר המלא