יורם רבין ורועי פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?" המשפט יא 625 (2007).

יורם רבין ורועי פלד "שבע שנים לחוק חופש המידע – האם הושגה השקיפות המיוחלת?" המשפט יא 625 (2007).

ביום שלישי, 19 במאי 1998 קיבלה כנסת ישראל את חוק חופש המידע, בכך הצטרפה ישראל לשורה של מדינות מערביות שבמהלך שנות ה-90 הכירו בחיוניותו של חוק חופש מידע להבטחת זכויות האזרח, לקיומה של דמוקרטיה בריאה,לחברה אזרחית פתוחה ולמאבק בשחיתות.

לקריאת המאמר המלא