יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דליה דורנר 463 (דורית ביניש, שולמית אלמוג ויעד רותם, עורכים, 2009)

יורם רבין ורועי פלד "הזכות החוקתית לקבל מידע" ספר דליה דורנר 463 (דורית ביניש, שולמית אלמוג ויעד רותם, עורכים, 2009)

הצעת החוקה שיצאה תחת ידיה של הכנסת השש עשה כוללת,בסעיף 30 שבה, את ההצעה להעניק מעמד חוקתי לזכותו של הפרט לקבל מאת רשויות השלטון מידע המצוי ברשותן (להלן: זכות למידע או חופש המידע).

לקריאת המאמר המלא