יורם רבין וקרן מיידר "בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד" המשפט ח' 541 (2003).

יורם רבין וקרן מיידר "בית המשפט תוקע יתד: על הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך בשדה החינוך המיוחד" המשפט ח' 541 (2003).

הקורא אף בעיון את סעיפיו של חוק חינוך מיוחד תשמ"ח 198 יכול שלא להבחין באפליה בסיסית המסתתרת בין שורותיו, בהתאם לחוק, השמתו של ילד בעל צרכים מיוחדים יכולה להיעשות באחד משני סוגי מוסדות – מוסד לחינוך מיוחד או מוסד חינוכי רגיל.

לקריאת המאמר המלא