יורם רבין ומיכל לוצקי-ארד "האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי" המשפט ז 505 (2002).

יורם רבין ומיכל לוצקי-ארד "האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי" המשפט ז 505 (2002).

ברשימה זו נסקור את פסק הדין בעניין ועדת המעקב וכן פסיקה קודמת העוסקת בנושא זה של אפליה תקציבית. בסופה של הסקירה נתייחס בקצרה ל-2 עניינים עקרוניים המתעוררים אגב הדין בעתירות מסוג זה: הבעיה הראייתית ובעיית הסעד בבג"צ.

לקריאת המאמר המלא